Dit is onderdeel van een serie artikelen over uitdagende situaties die leidinggevenden dagelijks tegenkomen. De aankondiging van deze serie vind je in dit artikel op LinkedIn. In ieder artikel wordt een aanpak besproken die praktische oplossingen biedt. Wil je hulp bij het deze oplossingen in je eigen praktijk toepassen? Meld je aan voor een strategiesessie!

Situatie 1 Medewerkers die niet meekomen

Je merkt als (senior) leidinggevende dat enkele medewerkers een recente verandering niet goed oppakken. Misschien is er moeite met een nieuwe manager, komt het werken met een bepaald systeem niet van de grond of blijven bepaalde inhaalslagen die gemaakt hadden moeten worden achter. Of je merkt dat op handen zijnde nieuwe werkwijzen bij sommigen al leidt tot verwarring en onrust. Groepen kunnen worden ‘verdeeld’ langs de lijnen van hen die het ‘wel’ en ‘niet’ snappen en de verdeeldheid wordt langzaam voelbaar.

De aanpakaanpak

Luister met je mond dicht, je hoofd open, en je hart op een kier.

Luisteren met je mond dicht zorgt voor minder verstoringen in jouw hoofd en die van de ander. Je hoofd openstellen betekent met al je zintuigen in verbinding staan. Wat hoor je echt? In de stem, het tempo, de ademhaling van de ander? Wat zie je gebeuren bij de ander? En eromheen, de omgeving, hoe heeft dat invloed? Wat probeert die ander je echt te vertellen, kun je verbinding leggen tussen wat je nu hoort en de setting waar je in zit, of die geschetst wordt in het gesprek? De meeste dingen die bedoeld worden, worden niet per se gezegd met woorden. Toch kun je ze wel oppikken, als je voldoende aandacht hebt voor wat er gebeurt.

Misschien verbaast het je dat ik spreek over ‘zet je hart op een kier’. Wagenwijd open toch juist zou je denken? Ik bedoel daarmee dat je kunt toestaan dat dingen je raken, gedoseerd. Je hoeft je niet te laten overspoelen door de emotie van de ander, maar zorg wel dat er een pad beschikbaar is waarlangs jij kunt filteren en toelaten. Doordat je ruimte biedt aan die ander om zich te uiten maar ook rekening houdt met de ruimte die jij nodig hebt om te verwerken houd je de boel in balans. Je ‘hart’ is erbij betrokken en het is geopend maar jij bewaakt de flow.

De speciale rol van emotie 
In ieder gesprek zit gevoel, zorg dat je dat ook meeweegt. Die ander voelt verbinding met jou als je laat zien dat je geraakt en betrokken bent. Soms zijn we daar in onze Westerse maatschappij misschien wat te bescheiden of zelfs wat wantrouwig in. Al die emotie, dat hoeft niet zo nodig is vaak het uitgangspunt. Dat is te kwetsbaar, te eng.

De waarheid is dat jouw beslissingen en jouw gedrag iedere minuut van de dag grotendeels bepaald wordt door emotie, net als die van die ander, hoe rationeel je ook denkt te zijn. Dus raak er vertrouwd mee en leer het gebruiken, dat gaat je alleen maar voordeel opleveren, vooral in je werkrelaties.

Emotie is bruikbare informatie
We leven in een tijdperk waarin data letterlijk van onschatbare waarde is. Leer emoties ook te bezien als brokjes informatie, waardevol en nodig om goed te kunnen aansturen. Laat het in de juiste mate toe zodat je het ook in de juiste mate weer terug kunt geven. Door goed te luisteren kun je goed aansluiten, motiveren, inspireren en mensen het gevoel geven dat ze echt van waarde zijn. Dat kunnen toevoegen aan je leiderschap is goud waard in iedere organisatie, ook die van jou.

De valkuilvalkuil

Denk niet te gauw dat je het al beheerst.

Te vaak hoor ik leidinggevenden zeggen dat ze zulke fantastische luisteraars zijn. Om dan vervolgens in een minimaal 15 minuten durende monoloog te vervallen doorspekt met voorbeelden van allerlei interactiemomenten van de afgelopen tijd waarin ze zo ongelooflijk goed geluisterd hebben 😲. Alle grappen op een stok, het is ook zo dat leidinggevenden heel wat af luisteren. Op overleggen, tijdens bila’s, tijdens de pauzes, onderweg in de auto. Het is ook zo dat er heel wat wordt geluisterd tijdens al die gesprekken. 

Luisteren als kunst
Toch is het een kunst om bij alle interactiemomenten je voor te nemen in ieder geval een deel van het gesprek in stilte goed te luisteren. Door alleen wat kleine gebaren of oogcontact kun je aangeven dat je echt in de luisterstand staat en de ander de ruimte biedt om verder te praten.

Je luisteren verandert echt als je zonder onderbreken luistert en zonder de intentie om zo snel mogelijk te antwoorden, je visie of verwachting te delen of oplossingsrichtingen te bieden. Wat neemt dat een druk weg van jouw schouders…en wat creeërt dat een openheid in het gesprek. Doe het jezelf eens cadeau!

Uiteraard bepaal jij welke gesprekken hier echt voor geschikt zijn en welk deel van het gesprek je zo wilt vormgeven. Je kunt van tevoren bepalen wat je doel is met het gesprek. Je bent ervaren genoeg om in te schatten of het tijdens dit gesprek van waarde gaat zijn om deze insteek te kiezen. Mocht je hier toch je twijfels bij hebben kun je het altijd in voorbereiding langs een vertrouwd persoon halen.

DieptevragenDieptevragen

De belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen:

  • Waarom denkt die ander er zo over of nog belangrijker waarom ervaart die ander de situatie op deze manier?

  • Hoe zou de situatie er voor deze persoon beter op worden?

  • Wat heeft deze persoon nodig om vooruit te komen?

Probeer deze vragen ook te toetsen bij je gesprekspartner, dat wil niet altijd zeggen dat je ze letterlijk hoeft te stellen. Breng jezelf vervolgens in het plaatje, wat kan ik doen om…die beleving te veranderen, deze situatie te beïnvloeden, de persoon verder te helpen?

De ‘catch’ haken

(zorg dat je niet hierop blijft hangen)

Vaak is het zo dat je als leidinggevende al weet in welke richting iemand denkt. Je hebt ervaring met ‘dit type’ medewerker. Jij kent het klappen van de zweep en niemand verkoopt jou knollen voor citroenen. Jij weet heel goed hoe de vork in de steel zit. Nog een paar spreekwoorden verder en je luistert helemaal niet meer, volledig opgegaan in jouw diepgaande kennis van ‘dit soort situaties’. Maar onbevoordeeld en niet vooringenomen luisteren, dat is nu juist de bedoeling.

Heel vaak hoor ik ook: “Ja, maar die en die heeft / zegt / doet altijd” of “ik ken die persoon”. Deze houding vol aannames (hoeveel basis die ook kunnen hebben) kan een enorme blokkade zijn voor echt gericht en geïnteresseerd luisteren naar wat de ander op dat moment te zeggen heeft.

Probeer er wat meer onbevangen in te staan en vanuit nieuwsgierigheid en oprechtheid echt open te staan (ja, ook bij meneer zeurpiet of mevrouw zuurpruim 😉).

Kortom; zorg dat je de antwoorden op belangrijke vragen echt van de persoon zelf krijgt. Bewaak dat ze van toepassing zijn op het hier en nu (relevant). Zorg dat je het niet invult op basis van wat je al weet of eerder hebt meegemaakt met die persoon of soortgelijke vraagstukken). Doe je dat wel dan mis je een kans om in het moment verbinding te maken met de persoon en wat er voor hem of haar speelt. 

De springplank springplank

(zo kom je naar een volgend niveau)

Door te kiezen voor echt luisteren, met je mond dicht en je hoofd en hart open, kun je sneller verbinding leggen. Met jezelf en wat het met jou doet. En uiteraard met de ander, door inzicht in wat hem of haar beweegt en met de situatie en hoe je daarin eventueel kunt handelen.

Door te kiezen voor afstemming in plaats van aanname bouw je vertrouwen op. Mensen voelen zich gehoord en gezien en je kunt in gezamenlijkheid naar oplossingen zoeken. Dat levert tijds-en energiewinst op. Bovendien wordt er minder ‘schade’ aangericht door ontevredenheid, zich niet gehoord voelen, demotivatie en andere productiviteitsslurpers. Als je samen afspreekt welk gedrag past bij de oplossing, kun je behalve afspraken over monitoren ook persoonlijke groei stimuleren en mensen helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van hun doelen.

Preventieve aanpak
Als je dit de standaard maakt bij vraagstukken waarbij je merkt dat gedrag en houding van medewerkers problematisch kunnen worden kun je ook sneller doorschakelen naar zaken die vanwege hun complexiteit meer aandacht van je vragen. Vaak zijn we geneigd zaken die nog ‘niet echt tot een probleem geleid’ hebben eindeloos te laten doormodderen, of te hopen dat het ‘mettertijd’ wel goed komt maar preventief schakelen en tijdig de verbinding maken heeft veel voordelen voor jouw leiderschap en resultaten.

Samenvattend: Geef aandacht aan medewerkers die ‘niet meekomen’ en bevrijd ze van de denkbeeldige sticker op hun voorhoofd en jezelf van ‘het lot’ met ze ‘in je maag te zitten’. Probeer ieders standpunt te begrijpen, bied een luisterend oor, zoek samen naar perspectief en spreek een duidelijk doel af. Op basis daarvan kun je in samenspraak bepalen welk gedrag gaat helpen om de uitgekozen bestemming te bereiken en hoe daarop te sturen.

Hoe pas jij dit toe?

Ik vind het altijd leuk om te horen hoe je deze suggesties hebt toegepast.  Welke van de situaties heeft je getriggerd bijvoorbeeld? Waarom is het herkenbaar? Of met welke dieptevraag of suggestie ga jij aan de slag? Wat is er voor jou veranderd? Heb je reacties gekregen op je andere aanpak?

Wil je eens sparren over hoe jij jouw leiderschapsvaardigheden zou kunnen versterken om in dit soort situaties beter uit de voeten te kunnen? Voel je vrij om contact met me op te nemen. Je kunt je ook aanmelden voor een strategiesessie.