Hoe ziet jouw strategie eruit?

Je hebt vast behoorlijk wat tijd besteed aan het creëren van jouw strategie voor dit jaar. Hopelijk zijn je doelen en plannen al klaar of is de implementatie inmiddels al gestart. Daarin neem je natuurlijk mee wat er momenteel in de organisatie nodig is. Er dan zijn er nog de lopende projecten en andere zaken die je aandacht vragen. Ongetwijfeld volg je ook ontwikkelingen en trends in jouw markt. De beste manier van succesvol business doen is er immers voor zorgen dat de ‘binnenkant goed blijft aansluiten op wat er buiten gebeurt.’

Wat heb je aan trends?

Sommige mensen zijn een beetje allergisch voor het woord “trends”. Toch valt het mij op dat we elk jaar massaal weer nieuwsgierig lijstjes en overzichten lezen van de verwachte ontwikkelingen, vaak opgesteld door de experts in onze branche. Zo blijven we op de hoogte van al deze bewegingen om ons heen. Die trouwens behoorlijke impact kunnen hebben op onze dagelijkse vraagstukken. Maar als je daar kennis van hebt genomen en weet wat je allemaal kunt tegenkomen, wat dan? Hoe geef jij dan vorm aan de uitdaging om dit praktisch in te vullen in jouw eigen organisatie?

1. Verregaande digitalisering in een ongekend hoog tempo

Technologie verandert steeds sneller. Naast dat hoge tempo heeft alle digitalisering een steeds diepgaandere uitwerking op hoe we werken.

Uitdaging: De steeds snellere technologische veranderingen zorgt dat mensen in een constante stroom van aanpassingen terecht komen.

Het inzicht: De digitalisering zorgt voor het wegvallen van veel ‘harde’ vaardigheden zoals gegevensverwerking en bediening en aansturing van apparatuur. Die zijn of worden vrijwel volledig geautomatiseerd.

Aandachtspunt: Daarom is er enorme behoefte aan emotionele vaardigheden. Die vormen de basis om succesvol te kunnen leidinggeven en samenwerken op basis van relaties en interacties.

digitalisering

2. De regels om organisaties aan te sturen en werk te organiseren zijn definitief veranderd

Organisaties zijn opgebouwd uit zeer diverse groepen mensen (denk aan hoog opgeleiden, ouderen, internationaal, multi-disciplinair etc.).

Uitdaging: Om deze groepen, in steeds complexer wordende omgevingen, zo te organiseren dat ze productief én constructief samenwerken, vaak ook nog in nieuwe structuren.

Het inzicht: Dat betekent bijvoorbeeld dat leidinggeven vraagt om inzicht in hoe op creatieve wijze interacties tussen mensen te laten plaatsvinden, niet langer vanuit hiërarchie maar vanuit zeer diverse en breed werkende teams en netwerken.

Aandachtspunt: Het goed kunnen communiceren van een betekenisvol en herkenbaar bestaansrecht, de factor waar iedereen zich aan kan verbinden, is van essentieel belang.

netwerken en samenwerken

3. Mensen breder ontwikkelen als continue cyclus

Als leidinggevende moet je In snel tempo beslissingen kunnen nemen, terwijl je mensen aangehaakt blijven.

Uitdaging: Zonder dat je inboet op productiviteit maar met behoud van welzijn besluiten kunnen doorvoeren en mensen niet verliezen zodat je langere tijd over het talent en de input van deze mensen kunt beschikken. Je wilt ze vooral niet kwijtraken aan de concurrentie of erger: stress en uitval.

Het inzicht: Je hebt aan medewerkers met inhoudelijke kennis alleen niet meer genoeg, mensen met goed ontwikkelde persoonlijke en relatiegerichte vaardigheden zijn beter en langer inzetbaar en op meer plekken bruikbaar.

Aandachtspunt: Om samenwerking en interactie zowel intern als extern succesvoller te maken, moeten het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden van jezelf als leider en je mensen voortdurend aandacht krijgen.

persoonlijke vaardigheden

Misschien zijn veel van deze trends je bekend en lees je niks nieuws. Ik hoop dat je in ieder geval de boodschap achter deze trends voor jezelf eruit haalt: het ontwerpen van de organisatie van de toekomst maakt plaats voor; de organisatie van de toekomst is hier! De bouw is gestart. De vraag is: hoe bouw jij mee?

Zoals je misschien uit mijn e-book en de bijbehorende cheatsheets al gemerkt heb, zoek ik altijd naar manieren om je van inzichten te voorzien die direct toepasbaar zijn in je dagelijkse werk. Daarom ga ik de komende tijd vooral in op praktische manieren waarop jij deze ontwikkelingen stapsgewijs in je eigen organisatie een positieve draai kunt geven.

Het geheim van trends volgen zit hem in de vertaalslag maken naar kleine, meetbare stappen en voeling houden met wat er in je organisatie mee gebeurt. Deze trends geven genoeg stof tot nadenken en ik help je graag ze te vertalen naar concrete acties.

Ik ben erg benieuwd of je enkele van de trends herkent of dat er juist hele andere gebieden op jouw radar staan. Zijn er wel verbanden volgens jou? Met welke van de inzichten ga jij als eerst aan de slag?

Op een topjaar!

EmoGroet,

Faroshia